Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Cele i działalność

Dalekowschodnie Koło Naukowe UJ

jest organizacją skupiającą studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego zainteresowanych tematyką dalekowschodnią.

Koło działa przy Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ. Opiekunem naukowym jest dr Joanna Wardęga.

Wśród celów organizacji jest m.in. rozwijanie zainteresowań naukowych studentów, prowadzenie badań z szeroko pojętej kultury Dalekiego Wschodu, integracja środowiska studenckiego oraz popularyzacja wiedzy z zakresu tematyki dalekowschodniej poza murami uniwersyteckimi. Szeroki profil działalności sprawia, że wśród członków można znaleźć osoby zainteresowane różnymi dziedzinami nauki: kulturoznawstwem, historią, antropologią, socjologią czy politologią, realizujących się badając społeczeństwa, kultury i państwa znajdujące się w trzech dużych obszarach geograficznych: w Azji Południowej, Południowo-Wschodniej i Wschodniej.

 

DKN UJ prowadzi swoją działalność poprzez stałe sekcje tematyczne oraz tymczasowe zespoły zadaniowe.
Sekcje tematyczne można podzielić na zajmujące się konkretnym obszarem geograficznym bądź wyspecjalizowaną tematyką.

Obecnie działające sekcje to:

 • Sekcja Indii i Azji Południowej;
 • Sekcja Japońska;
 • Sekcja Chińska;
 • oraz Sekcja Koreańska.

W ramach różnych sekcji oraz działań ogólnokołowych są organizowane również wydarzenia planszówkowe, kinematograficzne czy integracyjne.

Najciekawsze inicjatywy Koła w ostatnim czasie to:

 • coroczny Festiwal Studiów Azjatyckich organizowany przez kilka zazwyczaj majowych dni w naszym instytucie;
 • coroczna Ogólnopolska Konferencja Naukowa "NEOAzja", która doczekała się już dziesięciu edycji;
 • konferencje Sekcji Japońskiej dotyczące różnych zagadnień, głównie historycznych i kulturowych m.in. „Ciemna strona Japonii" czy „Mężczyzna w Japonii";
 • konferencje Sekcji Chińskiej dotyczące najnowszej historii i polityki Chin, m.in. „Chińskie konflikty polityczno-gospodarcze od upadku dynastii Qing";
 • konferencje Sekcji Indii i Azji Południowo-Wschodniej, m.in. „Azja Południowo-Wschodnia w kręgu kolonialnym";
 • spotkania językowe sekcji: chińskie, japońskie i koreańskie;
 • cykl spotkań „What's Up, Korea!";
 • cykliczne warsztaty gry shogi oraz wieczory gier dalekowschodnich;
 • publikacja recenzowanej monografii "Zeszyty Dalekowschodnie";
 • pokazy filmowe oraz slajdowiska dotyczące różnych obszarów Dalekiego Wschodu;
 • pokazy filmowe wraz z prelekcjami.

Istotną częścią działalności jest organizowanie szkoleń i wyjazdów integracyjnych dla członków Koła, m.in. w Książu Wielkim, a także pomoc przy różnego rodzaju corocznych wydarzeniach kulturalnych takich jak Festiwal Nauki czy Festiwal Studiów Azjatyckich.

DKN UJ współpracuje z kilkoma partnerami, m.in. Instytutem Konfucjusza w Krakowie, Stowarzyszeniem „Closer to Asia", Kołem Naukowym Indologów UJ, Stowarzyszeniem Polsko-Indonezyjskim "Sahabat", stowarzyszeniem AEGEE oraz wieloma kołami naukowymi krakowskich, polskich oraz zagranicznych uczelni.